MUMMY WORLD

NEED MORE CALCIUM? / TÉMA VÁPNÍKU

15.3.16

Pokud máte alergii na laktózu, držíte program Whole30, stravujete se podle paleo zásad, jste vegan,  kojíte, jste těhotná, nebo vám mléčné produkty prostě nechutnají, určitě řešíte nebo byste měli řešit dostatečný příjem vápníku. Jelikož jsem sama toto téma řešila před zahájením programu Whole30, ráda bych se s vámi o něj podělila :)

Příjem vápníku u dospělého člověka by se měl pohybovat okolo 1 000 - 1 300 mg za den (*dle více odborných zdrojů). Někteří lidé (možná většina) ještě mají stále za to, že hlavní zdroj vápníku najdeme v mléce a mléčných výrobcích. Mnoho posledních studií ale již prokázalo, že vápník v kravském mléce má horší vstřebatelnost a tělo zahleňuje oproti zdrojům rostlinným. Proto si pojďme porovnat zdroje vápníku a ukázat, jaké potraviny nás o vápník okrádají tím, že narušují acidobazickou rovnováhu našeho těla (rovnováhu mezi kyselým a zásaditým prostředím). 

Zdroje vápníku a jejich hodnota na 100g/ml (*průměr z více zdrojů)
Mléko polotučné  115 mg
Mléko kozí 190 mg
Podmáslí 120 mg
Sýr Eidam 30% t. v s. 750 mg
Jogurt bílý 185 mg
Parmezán 1200 mg
Mák 1350 mg
Chia semínka 1200 mg *pozor ale na doporučené denní dávkování, které je max. 2 polévkové lžíce
Brambory 8 mg
Čočka 117 mg
Mandle 250 mg
Fíky čerstvé 700 mg
Špenát 85 mg
Kapusta 95 mg
Sardinky bez oleje 437 mg
Filé 714 mg
Mořské řasy průměr 1400 mg
Potraviny, na které bychom si měli dávat pozor, protože narušují acidobazickou rovnováhu organismu a okrádají nás mimojiné o vápník, jsou následující:
  • moučné výrobky (i celozrnné), přílohové potraviny (kuskus, brambory, bulgur, atp.), maso a masné výrobky (ano, bohužel), mléčné výrobky, sladkosti (klasický rafinovaný bílý cukr, třtinový), nápoje (sladké limonády, káva, alkohol), léky

Na vstřebávání vápníku má významný vliv i dostatek hořčíku a vitamínu D, proto bychom si jejich příjem měli také hlídat. Teď ale zpátky k samotnému vápníku. Všimli jste si toho máku? :))) Ano, ta čísla jsou správná. Mák je nutričně bohatou bombou, obsahuje vitamíny, minerální látky a má prý zázračné účinky na kvalitu naší pleti, nehtů i vlasů. A řadí se bezesporu k nejbohatším zdrojům vápníku. Jeho obsah je až 12x vyšší než u mléka. Mák je navíc skvělou zásadotvornou potravinou - například ve formě makového mléka, na které jsem vám připravila recept :)))

A co vy a mák? Máte ho rádi? Do čeho všeho ho používáte? :) 
Míša
>>>>>>><<<<<<<

If you struggle with lactose intolerance, keeping the Whole30 program, eating according to paleo principles, breastfeeding, if you are vegan, pregnant or just do not like dairy products, you should be sure about your adequate calcium intake. Because I dealt with this topic before starting the program Whole30, I would like to share it with you :) 

Calcium intake should be for an adult around 1 000 - 1 300 mg per day (*according to several expert sources). Some people (perhaps most of the people) still think that the main source of the calcium is found in milk and dairy products. But many and many recent studies have already shown that the calcium in cow's milk has a lower absorbency compared to veggie sources Therefore, let's compare the calcium sources and show what foods rob us of calcium by eroding the acid-base balance of the body (the balance between acid and alkaline environment).

Calcium sources and their value to 100g/ml (*average from several sources)
Semi-skimmed milk 115 mg
Goat milk 190 mg
Buttermilk 120 mg
Eidam cheese 30% 750 mg
White yogurt 185 mg
Parmesan 1200 mg
Poppy 1350 mg
Chia seeds 1200 mg *beware of the recommended daily dose, which is max. 2 tbsp
Potatoes 8 mg
Lens 117 mg
Almond 250 mg
Fresh figs 700 mg
Spinach 85 mg
Kale 95 mg
Sardines without oil 437 mg
Fish fillet 714 mg
Seaweeds average 1400 mg
The foods that we should pay attention because they disturb the acid-base balance of our body and rob us of calcium, are as follow:
  • flour products (even whole grain), side dish (couscous, potatoes, bulgur, etc.), meat and meat products (unfortunately!), dairy products, sweets (refined white and brown sugar), drinks (sugary sodas, coffee, alcohol), drugs
Significant effect on calcium absorption has also enough magnesium and vitamin D, therefore we should also have control on their intake. But now back to calcium. Have you noticed that poppy? :))) Yes, those numbers are correct. The poppy is nutritionally rich bomb contains vitamins, minerals and apparently it has miraculous effects on the quality of our skin, nails and hair. And undoubtedly, it is ranked to one of the richest sources of calcium ever. Its content is up to 12 times higher than milk. Poppy is also an alkali great food - such as poppy seed milk, please follow the recipe that I have prepared for you :)))

And what about you and poppy? Do you like it? For what else do you use it? :))
xoxo Michaela

You Might Also Like

0 komentářů